23

 

افراد زیادی در طول تاریخ، به فضیلت اختصاصی امیرالمؤمنین علیه السلام یعنی ولادت در خانه خـدا اعتـراف کرده‌اند کـه از جملـه آن‌ها محدث بزرگ « حاکم نیشابوری»  است.

حاکم می‌گوید: « اخبار درباره ولادت علی درون خانه خدا متواتر است».

پ‌ن۱: « ذهبی» در حاشیه به این مطلب، آن را تأیید می‌کند.

پ‌ن۲: « وادعی» سلفی مشهور، در حاشیه کتاب « حاکم» هیچ اشکالی به این مطلب نمی‌گیرد.