AxMatn-ThaqalainSite (92)

 

در دوران بنی‌امیه برای مشروعیت بخشی و کسب آبروی مکتب خلفا، تلاش می‌شد در برابر هر فضیلتی از فضائل اهل‌بیت علیهم السلام  فضیلتی جعلی ساخته شود. در یکی از این هنرنمایی‌ها، خلیفه اول و دوم به عنوان سرور پیرمردان اهل بهشت معرفی شده‌اند!

پ‌ن۱: عالم برجسته سلفی «ذهبی» راوی این مطلب را کذاب و جاعل حدیث معرفی نموده است.

پ‌ن۲: در بهشت ضعف و پیری و ناتوانی وجود ندارد.

پ‌ن۳: «سیوطی» دانشمند پرکار اهل سنت، روایت: «حسن و حسین علیهما السلام سرور جوانان بهشت‌اند» را متواتر و قطعی دانسته است.