AxMatn-ThaqalainSite (115)

 

یکی از فضائل امیرالمؤمنین روایت « قسیم النار و الجنه» است که مطابق آن، حضرت علـی علیه السلام کسی است که دوزخی یا بهشتی شدن افراد توسط ایشان تعیین می‌گردد. این روایت همواره مورد اقبال بسیاری از مسلمین بوده و بنابراین عده زیادی  سعی در کتمان آن کرده‌اند.

یکی از افرادی که در روشنگری و نگهداری این میراث بزرگ اسلامی تلاش کرده و رنج بسیار دیده، «سلیمان أعمش» دانشمند برجسته اهل سنت است. او علی رغم خطرهای بسیار، این حدیث را نقل می کرد و چون ثقه بود، مخالفین نمی توانستند انکار کند، اما از جرأت او برای نشر این فضیلت تعجب می کردند.