AxMatn-ThaqalainSite (129)

 

خلیفه دوم می‌گوید: «پس از آن‌ که رسـول ‌خـدا صلی الله علیه و آله و سلم در فتح خیبر پرچم را به علـی علیه السلام سپرد، او به پیامبر عرض کرد: تا کی با آن‌ها بجنگم؟»

رسـول ‌خـدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «تا زمانی که به وحدانیت خدا و رسالت من شهادت دهند و اگر چنین کردند، جان و مال آن‌ها باید محفوظ بماند.»

اما امروزه می‌بینیم جریان‌های تکفیری با هر بهانه ای دستشان به خون شیعه و سنی آغشته می‌شود.

پ‌ن: سند روایت صحیح است.