AxMatn-ThaqalainSite (140)

 

یکی از بی شرمانه‌تـرین دروغ‌های «ابن تیمیه» این است که در «منهاج السنه ج۱ ص۲۵» می ‌گوید:

«شیعیان به پیروی از یهود، عده را برای زن لازم نمی‌دانند و آن را رعایت نمی‌کنند».

بی اساسی این بهتان برای دوست و دشمن روشن است، اما برای اتمام حجت در تصویر سمت چپ می‌بینید که یکی از بزرگ‌ترین فقهای شیعه در «جواهر الکلام» می‌گوید: «مطابق قرآن و سنت و اجماع، عده برای زن‌ها واجب است».