AxMatn-ThaqalainSite (161)

«واثله بن اسقع» از مهمترین اصحاب رسول خداصلی الله علیه و آله و سلم می‌گوید:« دیدم روزی پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم حسنین را صدا زده و روی زانوان مبارک خود نشاند، سپس علی و فاطمه را نیز فراخواند و عبای خود را روی آنها کشید، پس از تلاوت آیه تطهیر فرمود: این‌ها اهل بیت منند، خدایا اهل بیت من [به طهارت] سزاوارند».

پ‌ن: «حاکم نیشابوری» و «ذهبی» این حدیث را صحیح و در مرتبه روایات صحیح مسلم می‌دانند.