AxMatn-ThaqalainSite-183

 

یکی از سوالاتی که وهابی ها همواره از علمای شیعه دارند، این است که:

چرا سادات شما عمامه سیاه بر سر می‌گذارند؟

 درحالی‌که باید از وهابیت پرسید چرا شما به شیوه پیامبر عمل نمی‌کنید و به جای برسرگذاشتن عمامه از عقال و… استفاده می کنید؟

درحالی‌که در روایات صحیحه فراوانی عمامه سیاه رسول خدا تصریح شده است.

پ‌ن: در یکی از این موارد «البانی» محدث بزرگ معاصر سلفی، دو روایت درباره عمامه سیاه رسول خدا را صحیح می‌داند.