AxMatn-ThaqalainSite-187

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند:

«در میان اصحاب من ۱۲ تن منافق اند که هشت نفر از آنها هرگز وارد بهشت نخواهند شد».

پ‌ن۱: سلفی برجسته «ناصرالدین ألبانی» این روایت را صحیح می داند.