AxMatn-ThaqalainSite-191

 

«ابن تیمیه»  می‌گوید:

در روایات ثابت شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عبای خود را بر سر علی، فاطمه، حسن، حسین علیهم السلام کشید و فرمود:

«بارالها اینان اهل بیت من هستند، پس هر پلیدی و زشتی را  از آنان ببر و آن‌ها را به بهترین وجه تطهیر فرما».