AxMatn-ThaqalainSite-194

 

«عباس بن علی بن نور الدین مکّی حسینی موسوی شافعی»، از علمای قرن ۱۲ اهل سنت، ادیب و اشنای به علم اخبار و احادیث، در توصیف حضرت علی بن موسی الرضا می نویسد:

فضایل علی بن موسی هیچ حد و اندازه‌ای ندارد و شمردنی نیست.