AxMatn-ThaqalainSite-206

 

رسول‌خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: من در میان شما دو خلیفه بجای می‌گذارم، یکی کتاب خدا و دیگری عترت و اهل بیت من؛ این دو از هم جدا نمی‌شوند تا زمانی که در حوض (برمن) وارد شوند.

پ ن  سلفی برجسته محمّد ناصرالدین ألبانی این روایت را صحیح می داند.