AxMatn-ThaqalainSite-218

 

پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم:

جمیع انبیا زنده اند و در قبور خود نماز می خوانند.

پ ن  سلفی برجسته «البانی» با استناد به این روایت صحیح السند، چنین نتیجه می گیرد که مومنین همانند انبیا پس از مرگ زنده اند و در قبور خویش نماز می خوانند!!