AxMatn-ThaqalainSite-281

 

«ابن تیمیه» پدر وهابیت می گوید:

تمام مصادیق شادی و سرور در روز عاشورا که در اعیاد صورت می گیرد همچون خضاب کردن، سرمه کشیدن،توسعه مالی دادن به خانواده، طبخ غذای خارج از عادت و…  بدعت است و از سنت نبوی خارج می باشد.

پ ن ۱:  «ابن قیم»  نیز این گونه افعال در روز عاشورا را بدعت دانسته و احادیثی که منبع این سنت باطل هستند را احادیث دروغین می نامد.

پ ن ۲:  در برخی از کشورهای سلفی این روز(عاشورا) را جشن می گیرند.