AxMatn-ThaqalainSite-306

 

«محمد غریب»  از نویسندگان تند رو مصری در عباراتی عجیب می نویسد:

«خطر حاکمان تهران بر اسلام، از خطر یهود سخت تر است، چرا که از آنان هیچ امید خیری انتظار نمی رود». و این در حالی است که او از «ابن تیمیه» که معتقد است: «تشیع بر یهود و نصاری برتری دارد چراکه حداقل شیعیان بر خلاف یهود و نصاری منکر نبوت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نیستند و به او ایمان دارند» بیشتر افراط نموده است.