AxMatn-ThaqalainSite-346

 

«عبدالرحمن بن سمره» نقل می کند: عثمان بن عفان (خلیفه سوم) در جنگ تبوک خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رسید در حالی که هزار درهم جهت تجهیز سپاه با خود آورده بود وآنها را به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم داد.

راوی در ادعایی عصمت گونه می گوید: دیدم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلمسکه ها را زیر و رو می کند و می فرماید: از امروز تا  ابد«عثمان» ضررنخواهد کرد!!

پ ن: محقق کتاب سند روایت را حسن می داند.