AxMatn-ThaqalainSite-365

 

جای تعجب است که «بن عُثیمین» عالم برجسته وهابی نسبت به پاره تن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و سرور زنان بهشت، – به سبب اعلام نارضایتی ایشان از خلیفه اول- زبان به توهین و جسارت می‌گشاید و می نویسد:

«قیام ایشان،  ناشی از ضعف عقل بود و در نزاع و درگیری برای انسان عقلی باقی نمی ماند که مسائل را  ادراک نماید!!»

این در حالی است که وهابیان هر گونه توهین به صحابه را حرام می دانند و اگر کسی موارد کوچکی چون ترس یا خساست را به یکی از صحابه غیر مشهور نسبت دهد، عقوبتش را کمتر از تازیانه نمی‌دانند!؟