AxMatn-ThaqalainSite-409

 

علامه «آلوسی» در کتاب «روح المعانی»  می نویسد:

تعبیر «خفاجی» و دیگران درباره آیه «وَ ما أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِی الْقُبُور» که مراد آیه را کفار گرفته و آنها را به مردگان تشبیه کرده اند، تمثیل بسیار سنجیده و دقیقی است.

پ ن: وجه شبه پر ظرافتی که آلوسی از آن تمجید می کند، این است که کفار همچون اموات امیدی به هدایتشان نیست. نه اینکه قادر به شنوایی نیستند، چرا که کافر می شنود اما در او اثر هدایت بخشی برجا نمی ماند.