AxMatn-ThaqalainSite-420

 

«ابن تیمیه» که در جدال و مخاصمات لفظی ید طولایی دارد و اخلاق علمی را زود فراموش می‌کند، در «منهاج السنه ج ۱ ص ۹۹» ضمن توضیح عقاید شیعه می‌گوید:

«اصول دین نزد شیعه چهار مورد است: توحید، عدل، نبوت و امامت!»

ای کاش منبع خود را از این کشف بزرگ ذکر می‌کرد!

او کافی بود به یکی از عوام شیعه اطراف خود رجوع کند تا ببیند «معاد و اعتقاد به روز قیامت» از مسلمات اصول دین نزد شیعیان  است.