AxMatn-ThaqalainSite-429

 

«محمد انور شاه کشمیری»از عالمان برجسته دیوبندیه هند می گوید:

«محمـد بن عبدالوهـاب» مردی پلیـد است که سطح علمی پایینی دارد و بدون شایستگی و خیلی سریع حکم به کفر و ارتداد دیگران می دهد.