AxMatn-ThaqalainSite-448

 

در دانشنامه بسیار مهم «موسوعه فقهیه کویتیه» آمده است:

بزرگانی چون «سبکی»، «نووی» ، «مالک»، «سمهودی»، «قسطلانی»، «کرمانی» و … که از اعاظم و شخصیت های برجسته اهل تسنن به حساب می آیند، توسل به انبیای الهی در زمان حیات و در دوره پس از وفتشان را امری جائز و بدون اشکال می دانند.