AxMatn-ThaqalainSite-515

 

«نووی»  شارح بزرگ صحیح مسلم و دانشمند برجسته اهل سنت می گوید:

«از امیرالمؤمنین علیه السلام فضیلت هایی برای ما ثابت شده که برای غیر او به اثبات نرسیده است؛ و سوال کبار صحابه و رجوع ایشان به فتاوای امیرالمؤمنین علیه السلام  و حل مسائل پیچیده  توسط حضرت علیه السلام از مشهورات [حدیثی و روائی] می باشد».