AxMatn-ThaqalainSite-541

 

«عبـد الجلیـل عیسـى» از اعضای مجمع بحوث اسلامیه «دانشگاه الازهر»  با نقد اجتهادات بی جهت بعضی از علمای اهل سنت می گوید:

برخی علما گفته اند: «اگر مردى با یک  بُز  نزدیکى کند، آن بز حامله شده و انسانى به دنیا بیاید، و این انسان بزرگ شود، درس بخواند، دانش بیاموزد، امام جماعت نماز عید قربان شود،مردم می توانند  بعد از نماز او را  قربانى کنند و این کار براى آنها جایز است! زیرا حکم فرزند همانند حکم مادر (بُز) می‌باشد، در نتیجه قربانی کردن این عالم جائز خواهد بود»!!