AxMatn-ThaqalainSite-543

 

تابعی جلیل القدر «سعیـد بن جبیـر» که به دست «حجاج»  به شهادت رسید می گوید:

من حدیث غدیـر را از ابن عباس شنیدم و کتمان کردم!

پ ن: محقق کتاب این روایت را صحیح السند  می داند.