در این صوت، حجت الاسلام سید ستار موسوی به بحث مختصر درباره بخش های مختلف کتاب شریف الغدیر علامه امینی(ره) به زبان عربی پرداخته است.