دوره آموزشی غدیرشناسی «سفر آسمانی»، با شرکت حدود ۱۱۰ نفر از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف،  خرداد ۹۲ برگزار گردید. جلسه اول این دوره، درباره حدیث شریف غدیر و با سخنرانی استاد محمدعلی موحدی است.