دوره آموزشی غدیرشناسی «سفر آسمانی»، با شرکت حدود ۱۱۰ نفر از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف،  خرداد ۹۲ برگزار گردید. جلسه دوم این دوره، درباره پاسخ به برخی شبهات پیرامون مسائل غدیر و با سخنرانی استاد محمدعلی موحدی است.