AxMatn-ThaqalainSite-612

AxMatn-ThaqalainSite-613

 

مسلم در صحیح خود به نقل از عایشه می نویسد:

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هنگام بین الطلوعین از منزل بیرون رفت و عبائی از پشم سیاه بر تن داشت. حسن بن علی آمد و پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم او را در زیر عبای خود جای داد؛ سپس حسین آمد و او را نیز در زیر عبا جای داد. سپس فاطمه آمد و او را نیز زیر عبا داخل کرد و بعد از آن علی آمد و او را نیز در زیر عبای خود جا داد. سپس آیه تطهیر(۳۳ احزاب) را تلاوت فرمود: «جز این نیست که خداوند می خواهد از شما اهل بیت هرگونه پلیدی را بزداید و شما را کاملا پاکیزه گرداند».