AxMatn-ThaqalainSite-620

 

از جمله مطالب عجیب و عبارات توهین آمیز «ابن حجر عسقلانی»، ادعای دروغین وی درباره فقیه نامدار و عالم بزرگ شیعه«شهید اول» است که درباره او چنین می نویسد:

«او را به دلائلی از جمله حلال دانستن نوشیدن شراب خالـص  در سال ۷۸۱ هجری  در شهر دمشق کشتند».

بی اساسی این بهتان درباره این عالم برجسته شیعه بر دوست و دشمن روشن است اما برای اتمام حجت در تصویر سمت چپ می بینید که شهید اول در کتاب فقهی خود چنین بیان می کند:«کسی که «شراب» را حلال بشمارد،  باید کشته شود».