AxMatn-ThaqalainSite-644

 

«ذهبی» عالم شهیر اهل سنت ضمن عدم رعایت اصول علمی و ضوابط امانت داری در نگارش شرح حال افراد، از تعبیرات و کلماتی سخیف و به دور از اخلاق اسلامی در معرفی راویان استفاده می کند؛ برای نمونـه وی «احمـد بن موسـی نجـار» را حیوان وحشـی خطاب می کنـد.