AxMatn-ThaqalainSite-663

 

«ذهبـی» عالم برجسته اهل سنت ذیل شرح حال «احمـد بـن أزهـر نیشابـوری» می نویسـد:

او همان طور که ابوحاتم گفته راستگو است؛ اما روایتی در فضائل علـی علیه السلام نقل کرده است که قلب به بطلان آن ها شهادت می دهد!