دوره آموزشی غدیرشناسی «سفر آسمانی»، با شرکت حدود ۱۱۰ نفر از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف،  خرداد ۹۲ برگزار گردید. جلسه سوم این دوره، درباره آیه شریفه اکمال و با سخنرانی استاد محمدعلی موحدی است.