AxMatn-ThaqalainSite-694

 

«زُهری» در صحیح بخاری روایت می کند:

روزی در دمشق به «انس بن مالک» وارد شدم و او در حال گریه کردن بود؛ به او گفتم چرا گریه می کنی؟ وی گفت: من از آنچه [در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم] دیدم و درک کردم، چیزی جز این نماز نمانده بود که آن هم ضایع شد و تغییر کرد!