دوره آموزشی غدیرشناسی «چشمه خورشید»، با شرکت حدود ۷۰ نفر از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، اردیبهشت و خرداد ۹۳ برگزار گردید. جلسه دوم این دوره، درباره موضوع جایگاه امام در ظاهر و باطن قرآن کریم و با سخنرانی استاد محمدعلی موحدی است.