«المراجعات» عنوان کتابی است که مناظرات «سید عبدالحسین شرف الدین موسوی» از مشاهیر علمای شیعه و «شیخ سلیم بشری» رئیس جامع الأزهر مصر در آن آمده است. مهمترین ویژگی این کتاب و این مناظرات، رعایت ادب و احترام طرفین و استدلالات قوی و علمی است که در خلال نامه هایی بین دو طرف رد و بدل می شود.
در این صوت، آیت الله طبسی به بحث و تفسیر مختصر بخش هایی از این کتاب پرداخته است. این جلسات، بهار ۹۳ به همت کانون خورشید در مدرسه فیضیه قم برگزار شده است.