ثقلین

حدیث ثقلین

دکتر موحدی
در حال لود شدن فایل های صوتی...

امامان دوازده‌گانه

دکتر موحدی
در حال لود شدن فایل های صوتی...

نام اهل بیت(ع) در قرآن

دکتر موحدی
در حال لود شدن فایل های صوتی...

جایگاه امام در ظاهر و باطن قرآن

دکتر موحدی
در حال لود شدن فایل های صوتی...

آیه ولایت

دکتر موحدی
در حال لود شدن فایل های صوتی...

آیه اکمال

دکتر موحدی
در حال لود شدن فایل های صوتی...

پاسخ به شبهات غدیری

دکتر موحدی
در حال لود شدن فایل های صوتی...

حدیث غدیر

دکتر موحدی
در حال لود شدن فایل های صوتی...