ثقلین

تا چشمه غدیر (۸)

برای دریافت فایل صوتی اینجا کلیک نمایید. ...

تا چشمه غدیر (۷)

برای دریافت فایل صوتی اینجا کلیک نمایید. ...

تا چشمه غدیر (۶)

برای دریافت فایل صوتی اینجا کلیک نمایید. ...

تا چشمه غدیر (۵)

برای دریافت فایل صوتی اینجا کلیک نمایید. ...

تا چشمه غدیر (۴)

برای دریافت فایل صوتی اینجا کلیک نمایید. ...

تا چشمه غدیر (۳)

برای دریافت فایل صوتی اینجا کلیک نمایید. ...

تا چشمه غدیر (۲)

برای دریافت فایل صوتی اینجا کلیک نمایید. ...

تا چشمه غدیر (۱)

برای دریافت فایل صوتی اینجا کلیک نمایید. ...

تضعیف و تقبیح فضائل

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد ۵ ص ۵۰۷ کتاب شریف الغدیر ...

سرقت فضائل امیرالمونین علیه السلام

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد ۵ ص ۵۵۸ کتاب شریف الغدیر ...

سرور پیران اهل بهشت!

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد ۵ ص ۵۱۶ کتاب شریف الغدیر ...

۸۰ سال مناجات خدا با معاویه!

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد ۵ ص ۴۷۹ کتاب شریف الغدیر ...

آموزش دین از قاتل امام حسین علیه السلام

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد ۶ ص ۱۹۶ کتاب شریف الغدیر چاپ دارالکتاب العربی بیروت ...

یک بام و دو هوا

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد ۳ ص ۲۰ کتاب شریف الغدیر ...

فحاشی ذهبی

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد ۹ ص ۲۶۷ کتاب شریف الغدیر ...

ولادت امیرالمومنین درون کعبه

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد ۶ ص ۲۲ کتاب شریف الغدیر ...

مدح علی علیه السلام از زبان نواده خلیفه دوم

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد ۶ ص ۲۲ کتاب شریف الغدیر ...

گناه کبیره محدث بزرگ

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد ۸ ص ۳۴۹ کتاب شریف الغدیر ...

وهابیان و صحیح دانستن حدیثی علیه خود

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد ۲ ص ۲۸۳ کتاب شریف الغدیر ...

شلاق برای روزه ماه رجب

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد ۸ ص ۸۱ کتاب شریف الغدیر چاپ دارالکتاب العربی بیروت ...

اعتراف علیه معاویه

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از کتاب شریف الغدیر ...

ارثیه پدری

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد ۶ ص ۱۹۶ کتاب شریف الغدیر ، چاپ دارالکتاب العربی بیروت ...

شجره ملعونه

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد ۸ ص ۳۴۹ کتاب شریف الغدیر ...

خود زنی

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

اسناد تحریف و خیانت علمی در منابع عامه ...

بازی با احکام دین

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد ۸ ص ۳۶۸ کتاب شریف الغدیر ...

ادب امینی

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد ۸ ص ۸ کتاب شریف الغدیر ...

حدیث ولایت و دروغ عجیب ابن تیمیه

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد ۳ ص ۳۰۴ کتاب شریف الغدیر ...

تفاوت علی علیه السلام با عثمان

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد ۸ ص ۱۸۹ کتاب شریف الغدیر ...

ترس عثمان از پیامبر برای مخالفت با سنت

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد ۸ ص ۱۸۹ کتاب شریف الغدیر ...

تواتر معنوی حدیث برائت

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد ۶ ص ۴۸۰ کتاب شریف الغدیر ...

حدیث غدیر یقینی است

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد ۱ ص ۵۷۳ کتاب شریف الغدیر ...

پنج تن حقیقی چه کسانی هستند

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد ۷ ص ۴۰۳ کتاب شریف الغدیر ...

راه رفتن دشمن علی بر روی زمین حرام است

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد ۳ ص ۴۴۶ کتاب شریف الغدیر ...

محبوب ترین فرد نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از نگاه عمر

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد ۳ ص ۴۲ کتاب شریف الغدیر ...

دروغگویی ابن تیمیه برای انکار حدیث

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد ۳ ص ۲۴۹ کتاب شریف الغدیر ...

حضور خلیفه اول در تشییع حضرت زهرا؟

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد ۷ ص ۳۰۵ کتاب شریف الغدیر ...

یاوران آل محمد علیهم السلام

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد ۴ ص ۲۰۱ کتاب شریف الغدیر ...