ثقلین

شفای حاکم نیشابوری در مشهد

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «فرائد السمطین» ص ۲۲۰ ...

شفا گرفتن مرد سنّی در حرم امام رضا

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «فرائد السمطین» ص ۲۱۷ ...

مُنکِری که زائر همیشگی شد

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «فرائد السمطین» ص ۱۹۷ ...

عظمت اسامی اهل بیت علیهم السلام

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «الصواعق المحرقه» ص ۵۵۸ ...

امام رضا علیه السلام دوای دردها

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «کتاب الثقات» ج ۸ ص ۴۵۷ ...

امام رضا علیه السلام و نوکری جبرئیل

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «تاریخ الإسلام و وفیات المشاهیر الأعلام» ص ۲۷۱ ...

دریای فضائل

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «نزهه الجلیس و منیه الأدیب الأنیس» جزء ۲ ص ۱۰۵ ...