ثقلین

شوق حرم!

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «احیاء علوم الدین» جزء ۱ ص ۲۷۱ ...

شیوه صحیح طلب حاجت

نکاتی از کتاب شریف صحیفه سجادیه

...

ابن تیمیه و حذف آل در صلوات

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «مجموع فتاوی» جزء ۳ ص ۴۰۷ ...

هیثمی و حذف «آل»

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «الصواعق الحرقه» جزء ۱ ص ۴۳۰ ...

صلوات از حقوق عترت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «استجلاب» ج ۲ ص ۷۲۲ ...

حذف «آل» در صحیح بخاری

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «صحیح بخاری» ص ۱۲۰۵ و ۱۲۰۶ ...

بقای انحراف بنی امیه

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «سبل السلام» جزء ۱ ص ۵۵۴ ...

شرط قبولی دعا

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

شرط استجابت دعا

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب صفه الصلاه النبی، محمّد ناصرالدّین ألبانی ...

صلوات محمدی

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

تناقض گویی «ابن تیمیه»

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از کتاب شریف الغدیر ...

کدام عید بزرگتر است؟

کلیپ زیر، قسمت دهم از ویژه‌برنامه «ارمغان» است که در ایام دهه ولایت سال ۹۲ به روی آنتن شبکه یک سیما رفت. در این قسمت، ...