ثقلین

گسترش شیعه در جهان

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب الشیعه الامامیه ص ۵ ...

اذان ایرانی یا جهل عالم وهابی!

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب اصول مذهب الشیعه ج ۳ ص ۱۱۵۴ ...

عدم تحمل فضائل علی علیه السلام

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

دولت شوم

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب سیرأعلام النبلاء ج ۴ ص ۳۷ ...

دروغ ابن تیمیه درباره حدیث سدالابواب ۲

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

دشمنی وهابیت با اهل تسنن

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

تحریف حدیث ثقلین توسط وهابی مشهور

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

افراط وهابی ها در حرمت فوتبال

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

توهین وهابی ها به امیرالمؤمنین علیه السلام

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

ادعای عجیب محمد بن عبدالوهاب!

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

سودای خام وهابی ها

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

عمامه سیاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

غلوّ عجیب درباره «محمدبن عبدالوهاب»

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب الدرر السنیه ج ۱۴ ص ۳۷۵ ...

تطهیر پنج تن در کلام خداوند

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته کتاب شریف الغدیر ...

دوستی با اهل بیت علیهم السلام

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته کتاب شریف الغدیر ...

اهل بیت علیهم السلام چه کسانی هستند؟

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته کتاب شریف الغدیر ...

غلوّ عجیب سَلفی‌ها!

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته کتاب شریف الغدیر ...

خلفا، محتاج امیرالمؤمنین علیه‌السلام

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته کتاب شریف الغدیر ...

علی علیه السلام نفس الرسول صلی الله علیه و آله و سلم

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از ج۴ ص ۱۴۵ کتاب شریف الغدیر ...

بهشت مشتاق علی علیه السلام

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از کتاب شریف الغدیر ...

آیارسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را دشنام می‌دهید؟

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از کتاب شریف الغدیر ...

علی علیه السلام تنها وارث علم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از کتاب شریف الغدیر ...

اعتراف مهم «ألبانی» به عقیده «سَلَف»

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از کتاب شریف الغدیر ...