در روزهای پیش رو تا عید غدیر، ایده‌هایی برای برگزاری هرچه بهتر عید بزرگ ولایت غدیر در سطوح مختلف فردی، خانوادگی و اجتماعی معرفی می‌شود.
این ایده‌ها، با پشتیبانی و حمایت کانون خورشید در قالب کتابی با عنوان ایده‌هایی با شال سبز که تدوین آن توسط گروه رویش رسانه صورت پذیرفته است، گردآوری شده است.
این ایده‌ها، هم در کانال تلگرامی کانون به نشانی https://t.me/kanoonkhorshid و هم در صفحه اینستاگرام کانون به نشانی https://www.instagram.com/kanoon_khorshid_ منتشر می‌شود.